PROGRAM YÖNETİMİ

  • PMBOK'a Uygun Proje Yönetim Planı
  • İş Kırılım Ağacı
  • Risk ve Fırsat Yönetimi
  • Bütçe, Takvim ve Kaynak Yönetim Araçları
  • Organizasyonel Planlama ve Görev Tanımı Oluşturma
  • Kurumsal Yapı ve Yönetim Disiplininin Oluşturulması
  • Teklif Yönetimi ve Danışmanlığı
  • SSM/MSB Teklif Yapısı ve İçeriğinin Hazırlanması
  • Yerlileştirme ve Sanayi Katılımı / Offset Desteği